Studiju maksa

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAI 2017./2018. STUDIJU GADĀ E-STUDIJĀS:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Profesionālā bakalaura studiju programmas:

Profesionālās maģistra studiju programmas:

Studiju programmās Viesmīlības serviss, Reklāmas uzņēmējdarbībā un Finanses un grāmatvedība plānotais e-studiju ilgums ir 2,3 gadi. Uzņēmējdarbības vadības un Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības studiju programmās plānotais e-studiju ilgums ir 4,3 gadi, Profesionālās maģistrantūras studiju programmās Tiesību zinības, Publiskā pārvalde un Uzņēmējdarbības vadība – 1,5 vai 2 gadi.

Studentiem ir iespēja nopirkt atsevišķus studiju kursus, ja tajos ir izstrādāts e-studiju materiāls. 

STUDIJU MAKSĀ IEKĻAUTS:

 • Lekcijas un nodarbības,
 • Literatūra bibliotēkā,
 • Studiju un lekciju materiāli interneta vidē,
 • Datoru un interneta izmantošana augstskolas bibliotēkā, bezmaksas skenēšana un pieeja datu bāzēm,
 • WiFi bezmaksas pieeja,
 • 200 bezmaksas izdrukas,
 • Bezmaksas ieeja Turības studentu pasākumos u.c.,
 • Studenta ISIC karte.

MAKSĀT PAR STUDIJĀM VAR:

– 1 daļā
– 2 daļās
– 10 daļās (studiju maksa palielinās par 10% 1. līmeņa studiju programmās, par 20% profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās).

Par studijām var samaksāt augstskolas kasē vai ar bankas pārskaitījumu.

SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA REKVIZĪTI:

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Vienotais reģ. Nr. 40003135880
PVN reģ. Nr. LV 40003135880

Norēķinu rekvizīti:
Swedbank AS
Norēķinu konts Nr. LV65 HABA 0551 0013 4598 3 ( EUR, ASV dolāriem)

STUDIJU KREDĪTI:

Studiju kredītu iespējas jau ir guvušas atzinīgu studentu novērtējumu. Bankas piedāvā vairākus izdevīgus kredītu variantus, un atliek tikai izvēlēties vispiemērotāko.

KREDĪTU IESPĒJAS:

 • valsts galvotais studiju kredīts,
 • valsts galvotais studējošā kredīts,
 • Swedbank A/S kredīts bez valsts galvojuma (sedz visu studiju maksu),
 • www.kreditiem.lv,
 • kredīti citās bankās.

Biznesa augstskolas Turība studentiem kredīta iegūšanā tiek dotas vairākas priekšrocības, kas ļauj koncentrēties galvenajam – studijām, neraizējoties par studiju maksu:

1) sākot studijas, kredītu saņem visi studenti, kuri laikus tam ir pieteikušies;
2) jebkurš Turības students, piesakoties studiju kredītam, maksā tikai to studiju maksas daļu, ko nenosedz pieprasītais kredīts.

ŅEM KREDĪTU UN STUDĒ!

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"