PROGRAMMAS

E-studijas pieejamas tikai latviešu valodā.

1.līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Profesionālā bakalaura studiju programmas:

Profesionālās maģistra studiju programmas:

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"