Eksāmeni un konsultācijas

Studentiem ir iespēja bez atsevišķas samaksas apmeklēt jebkuras lekcijas klātienē (dienas, vakara un neklātienes grupās). Nodarbību saraksts pieejams Turības mājas lapas (www.turiba.lv) pašā apakšā, sadaļā “Nodarbību saraksts”.

Pasniedzēju kontakti studentam pieejami Moodlē pie attiecīgā studiju kursa, kā arī Turības mājas lapas sadaļā “Lektoru kontakti”.

Eksāmenu norise:

  • E-studijās nav semestru, eksāmenu secību izvēlas students;
  • Students var kārtot eksāmenu, ja ir nokārtojis visus kārtējos pārbaudījumus studiju kursā;
  • Par eksāmena kārtošanu, students iepriekš vienojas ar pasniedzēju;
  • Eksāmenu iespējams kārtot gan klātienē, gan attālināti (izvēlas students);
  • Kārtojot eksāmenu attālināti, docētājs nosaka, kāda veida tiešsaistes balss un attēla digitālie līdzekļi tiks izmantoti (reglamentē Studiju nolikums, 5.7. E-studijās studējošo studiju process, 5.7.5. apakšpunkts. ).

Konsultāciju iespējas:

  • Klātienē pasniedzēja konsultāciju laikā vai citā laikā (iepriekš vienojoties ar pasniedzēju).
  • Attālināti Moodle vidē vai e-pastā.

 

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"