NORISE

Studijas norit Moodle vidē. Internetā ir pieejami visi studijām nepieciešamie mācību materiāli (konspekts, paškontroles jautājumi, kārtējie pārbaudījumi, gala pārbaudījuma nosacījumi, bibliotēka). Kārtējie pārbaudījumi jāsūta pasniedzējam izvērtēšanai. Studenta komunikācija ar pasniedzēju notiek interneta vidē (Moodlē) un pa e-pastu.

Modernās tehnoloģijas nodrošina:

  • virtuālu augstskolas realitāti, konsultācijas ar pasniedzējiem;
  • paziņojumus BATISā;
  • multimediju izmantošanu valodu apguvē;
  • tiešsaisti internetā;
  • video un audio materiālu lejuplādēšanu;
  • interesantus testus un paškontroles uzdevumus.

Gala pārbaudījumus iespējams kārtot gan klātienē, gan attālināti. E-studiju specifika dod gan studentam, gan pasniedzējiem iespēju aktīvi iesaistīties uzņēmējdarbībā un dalīties pieredzē par aktuāliem jautājumiem.

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"