E-STUDIJAS

ŠOBRĪD TURĪBA AR E-STUDIJU STARPNIECĪBU PIEDĀVĀ APGŪT ŠĀDAS STUDIJU PROGRAMMAS:

1.līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Profesionālā bakalaura studiju programmas:

Profesionālās maģistra studiju programmas:

Biznesa augstskolas Turība E-studiju daļa sadarbībā ar augstskolas pasniedzējiem jau kopš 1999.gada realizē e-studijas jeb datorizēto tālmācību.

Šajā laikā gūta ievērojama pieredze un atzinība ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. 2003. gadā notika pirmais e-studijas absolvējušo studentu izlaidums.
Visas izglītības programmas ir akreditētas!

E-STUDIJU IESPĒJAS:

• saņemt citām studiju formām līdzvērtīgu diplomu;
• studēt sev ierastajā vidē un izdevīgā laikā;
• apvienot studijas ar darbu, bērna audzināšanu vai atpūtu;
• studēt latviešu valodā, atrodoties jebkurā pasaules valstī;
• studijas uzsākt, kad vien vēlies;
• studēt sev piemērotā tempā, plānojot pašam savu studiju grafiku;
• studēt selektīvi, netērējot laiku jau zināmām lietām;
• ietaupīt studiju maksu, ceļa izdevumus un laiku.

E- STUDIJU MĀCĪBU PROCESS:

  • visi studiju materiāli pieejami internetā;
  • pašpārbaudes jautājumi internetā;
  • mājas darbu un kontroldarbu sūtīšana pa e-pastu;
  • darbu novērtējumu un recenziju saņemšana pa e-pastu;
  • eksāmenu kārtošana klātienē vai attālināti jebkurā laikā (iepriekš vienojoties ar pasniedzēju);
  • konsultācijas online un individuāli pie mācībspēkiem;
  • komunikācija ar pasniedzējiem Moodle vidē vai Skype.
  • tiesības apmeklēt lekcijas klātienē bez atsevišķas samaksas;
  • tiesības izmantot bibliotēkas un interneta resursus bez maksas.

E- STUDIJAS IR TIEŠI TEV:

• ja Tu zini, kādu izglītību vēlies iegūt;
• ja Tu esi aizņemts darbā;
• ja Tu ilgstoši esi prom no mājām;
• ja Tu gaidi vai audzini mazuli;
• ja Tev ir kustību traucējumi;
• ja Tu dzīvo un strādā ārzemēs.

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"